19 tiêu chí mới về chất lượng thống kê Nhà nước áp dụng từ ngày 5/3

Việt Hoàng
02:22' PM-15, 15/01/2019
19 tiêu chí mới về chất lượng thống kê Nhà nước áp dụng từ ngày 5/3

Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 có hiệu lực từ ngày 5/3/2019.

Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí:

1- Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê;

2- Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan;

3- Quản lý các tiêu chuẩn thống kê;

4- Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê;

5- Bảo đảm tính khách quan và tính công bằng;

6- Bảo đảm tính minh bạch;

7- Bảo đảm tính bảo mật và an ninh thông tin thống kê;

8- Bảo đảm cam kết chất lượng thống kê;

9- Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động thống kê;

10- Bảo đảm tính đúng đắn của phương pháp luận thống kê;

11- Bảo đảm sự phù hợp giữa hiệu quả và chi phí;

12- Bảo đảm tính đúng đắn của việc thực hiện các chương trình thống kê;

13- Quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin;

14- Bảo đảm tính phù hợp;

15- Bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy;

16- Bảo đảm tính kịp thời và tính đúng hạn;

17- Bảo đảm tính dễ tiếp cận, rõ ràng và dễ hiểu;

18- Bảo đảm tính chặt chẽ và tính so sánh;

19- Quản lý dữ liệu đặc tả thống kê.

Bộ tiêu chí là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê Nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.

Từ năm 2020, hàng năm các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước căn cứ vào số biên chế được giao, bố trí nhân lực thực hiện việc tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách.

Từ năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đánh giá độc lập chất lượng thống kê Nhà nước định kỳ 5 năm một lần; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá chất lượng thống kê nhà nước theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030.

Từ năm 2026, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước trực tuyến áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước.

Facebook
Tin mới cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông ...
Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lênin mở ra thời đại mới - thời ...
Chiều ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ ...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 06/10/2018 ...
Từ ngày 12 ~ 13/4/2019 tại Khách sạn Phương Nam Thành phố Vũng Tầu và từ ngày 19 ~ 20/4/2019 ...
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ ...
Ngày 12-4-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW về thông tin, tuyên truyền về ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301