Góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”

Trần Thị Hoa
03:19' PM-08, 08/11/2018
Góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”
Chiều ngày 7-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Tham dự hội thảo là các đồng chí thành viên Tổ Biên tập và đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Hà Ban (ảnh bên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30-10-2016 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”; Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc xây dựng dự thảo Chỉ thị. Trong quá trình xây dựng, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu báo cáo của 68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tiến hành khảo sát tại 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương; lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hầu hết cá ý kiến đều thống nhất với dự thảo.

Tại hội thảo, có 12 ý kiến phát biểu ghi nhận nội dung đã được Tổ biên tập chuẩn bị kỹ. Các ý kiến tập trung nhấn mạnh đến việc làm rõ tính chất chỉ đạo từng nội dung, từng phần, mục của dự thảo; đề nghị Tổ biên tập nên bám sát, cập nhật một số văn bản mới ban hành; cần làm rõ, đưa ra những định lượng cụ thể để khi ban hành Chỉ thị, cấp ủy các cấp có thể thực hiện dễ dàng. Hội thảo cũng tiếp thu các ý kiến thống nhất về thuật ngữ và nội hàm cho các đề mục, các câu, từ bảo đảm thống nhất với các văn kiện của Đảng và các văn bản liên quan, tránh gây ra nhiều cách hiểu khác nhau.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Chỉ thị này có bước chuẩn bị khá dài, khảo sát rộng. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng chí yêu cầu Tổ biên tập cần nghiêm túc tiếp thu những góp ý của các đại biểu dự hội thảo; xin ý kiến rộng rãi của các tỉnh, thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương trước khi trình Ban Bí thư.
xaydungdang.org.vn
Facebook
Tin mới cập nhật
Bộ Công Thương chính thức sửa đổi danh sách nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối ...
Trải qua 25 năm đi vào hoạt động, Công ty Liên doanh sản xuất Thép Vinausteel đã cung cấp ra ...
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sắt thép các loại 10 tháng đầu năm ...
Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ...
Cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng phải nêu gương về ...
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301