Công bố Báo cáo thường niên năm 2020

Nguyễn Hoàng Việt09:48' PM-29, 29/04/2021

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại đây.

Trân trọng!